آموزش بازاریابی

اصطلاحات پایه ای و مفاهیم ابتدایی بازاریابی

اصطلاحات پایه ای و مفاهیم ابتدایی بازاریابی

اصطلاحات پایه ای و مفاهیم ابتدایی بازاریابی در این بخش به تعریف اصطلاحات  پایه ای بازاریابی میپردازیم . امید است که با فهم کامل این مفاهیم پایه ای ، ابهامی در یادگیری مطالب تخصصی تر بخش  بازاریابی نداشته باشید .    اصطلاحات پایه ای و مفاهیم ابتدایی بازاریابی  تقاضا :  تقاضای یک فرد (یا یک […]

بازاریابی مستقیم چیست ؟

بازاریابی مستقیم چیست ؟

بازاریابی مستقیم چیست ؟ بازاریابی مستقیم ( دایرکت مارکتینگ ) به نوعی از بازاریابی  گفته میشود که بازاریاب به طور مستقیم با مجموعه،شخص یا گروهی که بازار هدف را تشکیل میدهند در ارتباط باشد . در این نوع بازاریابی  با توجه به نوع بازار هدف  و نوع  محصول  از روش های مختلفی استفاده میشود .  […]