Skip links

حسابداری

حسابداری

حسابداری چیست؟  

 

تعریف حسابداری :

حسابداری عبارت است از یک سیستم اطلاعاتی که از طریق : شناسایی ، ثبت ، طبقه بندی ، تلخیص و گزارش رویدادهای مالی اطلاعاتی را در در اختیار استفاده کنندگان این اطلاعات قرار میدهد .

 

 

 

 استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری چه کسانی هستند؟

 

با توجه به این نکنه که استفاده کنندگان این اطلاعات میتواند اقشار مختلفی از مردم را در بر گیرد اما به طور کلی میتوان استفاده کنندگان اطلاعات را به دو گروه تقسیم کرد:

 1. استفاده کنندگان درون سازمانی

این گروه که شامل مدیران اجرایی میباشد از اطلاعات حسابداری برای کنترل و برنامه ریزی سازمان و همچنین هماهنگی ها و تصمیم گیری برای عملکرد بخش های مختلف سازمان استفاده میکنند . مانند : مدیر مالی. مدیر تولید . مدیر بازاریابی و …

 1. استفاده کنندگان برون سازمانی

استفاده کنندگان برون سازمانی را نیز برای درک بهتر به دو گروه تقسیم میکنیم .الف: استفاده کنندگانی که منابع مالی مستقیم نسبت یه سازمان مربوطه دارند مانند سرمایه گذاران و اعتباردهندگان ب: آنهایی که منابع مالی غیر مستقیم دارند مانند : مقامات مالیاتی . قانون گذاران . برنامه ریزان اقتصادی کشور و …

 

به علت گسترش یافتن فعاليت‌های اقتصادی با گذشت زمان و افزايش پيچيدگی های فرایندهای مالی اصول و روشها نیز توسعه يافته است. چرا كه اشخاص، شركت‌ها و دولت براي تصميم‌گيری در مورد توزيع مناسب منابع مالي نياز به اطلاعاتی قابل اتكا دارند .

 به عنوان يك نظام پردازش اطلاعات، داده‌های خام مالی که به صورت اعداد و ارقام میباشد را دريافت نموده و آنهارا به صورت‌های مالی و گزارش های مالی كه مبناي تصميم‌گيری استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری (مديران ، سرمايه‌گذاران ، دولت و …) است در میاورد .

 

 

 

تاریخچه حسابدار در ایران :

به نقل از: ویکیپدیا فارسی

پیشینه حسابدار در ایران به نخستین تمدن‌هایی بر می‌گردد که در این سرزمین پا گرفت و مدارک حسابداری به دست آمده با ۲۵ قرن قدمت، گواه بر پیشرفت این دانش در ایران باستان دارد. در ایران عصر هخامنشی، نظام مالی و پولی جامع و منسجمی برقرار بوده و حساب درآمدها و مخارج حکومت به ریز و به دقت، ثبت و ضبط و نگاهداری می شده است.

 

 

مراحل حسابداری :

پس به طور کلی   دارای چهار مرحله میباشد:

 1. ثبت فعالیتهای مالی.
 2. طبقه‌بندی اقلام ثبت شده.
 3. تلخیص اقلام.
 4. تفسیر نتایج حاصله از بررسی اقلام خلاصه شده.

 

 

اصول و مفاهیم حسابداری چیست؟

 1. مفاهیم و مفروضات

 • فرض تفکیک شخصیت
 • فرض تداوم فعالیت
 • فرض واحد اندازه گیری
 • فرض دوره مالی
 • فرض تعهدی

 

 1. اصول حسابداری

 • اصل بهای تمام شده تاریخی
 • اصل تحقق درآمد
 • اصل تطابق درآمدها با هزینه ها
 • اصل افشاء

 

 1. اصول محدود کننده

 • فزونی منافع بر مخارج
 • اهمیت
 • خصوصیات صنعت
 • محافظه کاری

 

 

 

 

معادله حسابدار چیست؟

بین 3 عنصر اصلی  شامل (دارائی ، بدهی ، سرمایه ) همواره یک رابطه منطقی وجوددارد.این رابطه منطقی رامعادله حسابداری می نامند.

که فرمول آن به شکل زیر می باشد :

 

   دارائی = بدهی + سرمایه

 

 

گرد آوری: گروه  مارکت پیما

 

 

 

 

 

 

نظر دهید

 1. ویژه دانشجویان حسابداری
  Permalink