Skip links

آشنایی کامل با شرکت سهامی عام

آشنایی کامل با شرکت سهامی عام

آشنایی کامل با شرکت سهامی عام


آشنایی کامل با شرکت سهامی عام


شرکت سهامی عام چیست؟

شرکت سهامی عام شرکتی است که مؤسسین آن قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین می کنند و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است و باید بلافاصله قبل یا بعد از نام شركت عبارت سهامی عام در كلیه اوراق و اطلاعیه ها و اگهی های شركت بطور روشن و خوانا قید شود . در واقع شرکت سهامی عام کامل ترین نوع شرکت سهامی است و طبیعتا برای انجام امور مهم از قبیل استخراج معادن و تجارت با کشورهای خارجی و تأسیس کارخانجات و ایجاد سدها و بانک ها تشکیل می شود که سرمایه فردی کفاف آن را نمی دهد.  نحوه فروش سهام به مردم به این صورت است که مؤسسین قبلاً بیست درصد سرمایه را خودشان تعهد کرده اند و لا اقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام شرکت در شرف تأسیس در یکی از بانک ها سپرده و سپس اظهار نامه ای به ضمیمه اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام ، به مراجع ثبت شرکت ها تسلیم می نمایند.


آشنایی کامل با شرکت سهامی عام


حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس شرکتهای سهامی عام چه میزان است؟

 سرمایه در موقع تاسیس شركتهای سهامی عام نباید از پنج میلیون ریال كمتر باشد و در صورتی كه بنا به موجباتی سرمایه شركت سهامی عام در هر زمان كمتر از مبلغ مذكور شود باید ظرف یك سال از طریق افزایش سرمایه – سرمایه شركت به حداقل مقرر برسد و در صورت عدم حصول شركت سهامی عام باید به انواع شركت های دیگر مصرح در قانون تجارت تبدیل شود و در غیر این صورت هر ذینفع ( سهامدار) می تواند انحلال شركت سهامی عام را از دادگاه صلاحیتدار درخواست نماید.


آشنایی کامل با شرکت سهامی عام


مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی عام  چیست ؟

الف ) ‌مدارک لازم جهت کسب اجازه‌ی پذیره‌نویسی شرکت سهامی‌عام در حال تأسیس، از مرجع ثبت شرکت‌ها

دو نسخه طرح اظهارنامه‌ی شرکت سهامی‌عام

دونسخه طرح اساسنامه‌ی شرکت سهامی‌عام

دو نسخه طرح اعلامیه‌ی پذیره‌نویسی

گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل 35%‌ سرمایه، تعهد توسط مؤسسین

 فتوکپی شناسنامه‌ی مؤسسین

ب ) مدارک لازم جهت تأسیس شرکت:

دو نسخه اظهارنامه

دو نسخه اساسنامه

دو نسخه صورت جلسه‌ی مجمع عمومی مؤسسین

دو نسخه صورت جلسه‌ی هیأت مدیره (‌تعداد مدیران، حداقل پنج نفر می باشد)

آگهی دعوت مجمع مؤسسین در روزنامه‌ی تعیین شده

فتوکپی شناسنامه‌ی مدیران (‌در مورد اشخاص حقوقی، ارائه‌ی برگ نمایندگی، الزامی است.)

گواهی بانک مبنی بر واریز 35% سرمایه‌ی شرکت

ارائه‌ی مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز

فهرست شرکتهای سهامی عام 

آشنایی کامل با شرکت سهامی عام

نظر دهید