Skip links

مدیریت

مدیریت

مدیریت چیست؟

 

مدیریت
مدیریت

تعریف مدیریت:

 

مدیریت فرایند به کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه‌ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول صورت می‌گیرد.

 

تاکنون، تعاریف متعددی برای مدیریت، ارائه شده است. برخی از مهمترین تعاریفی که ارائه شده، به قرار زیر است:

 

 1. هنر انجام امور به‌وسیله دیگران
 2. فرایندی که طی آن تصمیم‌گیری در سازمان‌ها صورت می‌پذیرد
 3. انجام وظایف برنامه‌ریزی، سازماندهی، رهبری، هماهنگی و کنترل
 4. علم و هنر هماهنگی کوشش‌ها و مساعی اعضای سازمان و استفاده از منابع برای نیل به اهداف سازمانی
 5. بازی کردن نقش رهبر، منبع اطلاعاتی، تصمیم‌گیرنده و رابط برای اعضای سازمان

 

مدیریت از دید کارکردی شامل وظایفی همچون برنامه ریزی، تصمیم گیری، سازماندهی، نوآوری، هماهنگی، ارتباطات، رهبری، انگیزش و کنترل می‌گردد. این نوع تعاریف از مدیریت اگر چه با کمی و کاستی یا فزونی‌هایی در واژه‌های بیان کنندهٔ وظایف روبرو است، اما به نظر روان تر از تعاریفی است که می‌کوشند مدیریت را محصور به یک ویژگی خاص نمایند و یا ارزش فلسفی خاصی به مفهوم بیفزایند. با اینحال تعاریف متعدد از مدیریت با توجه به کارکردهای آن از سوی محققانی چون فایول و یا گیولیک دارای تفاوت‌هایی است که به سادگی نمی‌توان از آنها گذر کرد. آنچه واضح است علم مدیریت هنوز نتوانسته است تعریف خود را مدیریت کند.

 

تعریف ذیل، مفاهیم کلیدی مدیریت را در بردارد:

 

 1. مدیریت یک فرایند است.
 2. مفهوم نهفتهٔ مدیریت، هدایت تشکیلات انسانی است.
 3. مدیریت مؤثر، تصمیم‌های مناسبی می‌گیرد و به نتایج مطلوبی دست می‌یابد.
 4. مدیریت کارا به تخصیص و مصرف مدبرانه می‌گویند.
 5. مدیریت بر فعالیت‌های هدفدار تمرکز دارد.
 6. مدیریت عبارتست از عملی که بصورت آگاهانه و مستمر انجام می شود و به سازمان شکل می دهد

 

وظایف مدیران

 

پیتر دراکر، وظیفه مدیران را بازاریابی و نوآوری می‌داند. در عین حال، متون جدیدتر عمده وظایف مدیران را برنامه‌ریزی، سازماندهی، رهبری، استخدام و کنترل می‌دانند.

 

 

به طور کلی وظایف مدیران شامل موارد زیر میباشد :

1- برنامه ریزی
2- سازماندهی
3- رهبری
4- هماهنگی
5- نظارت
6- اهمیت بازخورد در مدیریت
7- تغییر هدف سازمان

8- انگیزش

 

 

 

نکات مهم برای مدیران

 

1- آگاه شوید که دیگران از شما چه انتظارهایی دارند

2- آینده هرگز اتفاق نمی افتد بلکه ساخته می شود 

3- ارزیابی را با توجه به هدف ها انجام دهید

4-  از اشتباه کردن نهراسید ، اما اشتباه را دوباره تکرار نکنید

5- از اشتباه های خودتان و یا دیگران و نحوه اصلاح آنها و چگونگی آموختن در آنها بطور صریح و صادقانه یاد کنید

6- از پشت میز کار فقط به کار بنگرید

7- از شکست ، هراسی به دل راه ندهید ، زیرا شکست آغاز پیروزی است .

8- از هیچ همه چیز بسازید

9- اشتباه های هوشمندانه قسمتی از هزینه های پیشرفت هستند

10- اطمینان حاصل کنید که محیط کاری شما لذت بخش است و افراد در آن احساس ناراحتی نمی کنند

11- افکار بزرگ در ذهن بپرورانید

12-امروز زمان شروع همه کارهایی است که درگذشته وعده انجامش را به خود می دادید

13- اندیشه های مثبت خود را غنی تر کنید

 

در صورتی که به مباحث مدیریتی علاقه مند هستید، می توانید رشته مدیریت را در دانشگاه و یا موسسات معتبر فرابگیرید.

گروه علمی مارکت پیما

منابع:

ویکیپدیا فارسی

هارولد کونتز و همکاران. اصول مدیریت. ترجمهٔ محمدهادی چمران. چاپ سوم. موسسه انتشارات علمی

نورث کوت پارکینسون و دیگران. اندیشه‌های بزرگ در مدیریت. ترجمهٔ مهدی ایران‌نژاد پاریزی. مؤسسهٔ بانکداری ایران،

بانک کشاورزی

نظر دهید